Skip Navigation Linksstart

Välkommen till Margareta Lycken


 

I december 2018 köpte vi på Nebu företaget Margareta Lycken AB, och därmed Rebus med tillhörande material- och certifieringsrättigheter. Vi är stolta och glada över att knyta framgångsrika Rebus till Nebu och för Margareta Lyckens förtroende. Rebus är lika verkningsfullt och angeläget som det är spännande och roligt. Nebus ambition är att fortsätta sprida Rebus i syfte att styrka så många individer och organisationer vi kan. Vi är nyfikna på dig som jobbar med Rebus aktivt idag och om du är lika nyfiken på oss så hittar du mer om Nebu och våra medarbetare på Nebu.se. Vi vill också passa på att uppmärksamma er på nya beställningsrutiner för Rebusrelaterat material. Du kan ett tag framöver beställa material på denna sida. Till dig som ännu inte jobbar med personlighetstypologi, välkommen till Rebus!

Behandling av personuppgifter: Margareta Lycken AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter, dvs. namn och e-postadress. Vi behandlar dem för att kunna utföra vårt uppdrag till dig, hantera administration, service och support.

Lagringstiden är sex månader. Därefter avidentifieras uppgifterna.

Dina personuppgifter delas inte med annan part.>> Aktuellt