Skip Navigation Links

Rebus teamroller


bygger på Jungs funktionsattityder och kan lätt kombineras med Rebus Typformulär, MBTI eller JTI ("Hur överensstämmer det du gör med den du är?").Materialet kan användas i olika sammanhang, inte bara i sådana där man traditionellt pratar om teamroller:
Du använder dem i enskilda kontakter såsom coaching, karriärplanering och liknande.
Du använder dem också som teamrollsinstrument i grupper för att öka medvetenhet och effektivitet.

Korten finns i två varianter ("jag-kort" och "vi-kort"), var och en bestående av 8 kort som sorteras i stället för formulär som ska fyllas i.
Rebus jag-kort används i enskilda kontakter och i grupper ("Vad gör jag?").
Rebus vi-kort används när man t ex vill definiera vad en viss grupp behöver lägga tonvikt vid. ("Hur vill vi uppfattas?") Utomstående kan också använda korten för att bedöma en grupp ("Vad borde de lägga tonvikt vid?")

Kombinationen av Rebus Typformulär och Rebus teamroller ger insikter: Hur vill vi uppfattas (vi-korten)? Gör vi det vi borde för att uppfattas så som vi vill (jag-korten)? Gör den enskilde det som faller sig mest naturligt utifrån hennes personlighetstyp (jag-kort)

Material:
Jag-kort: 8 inplastade kort. Storlek: ungefär som ett Pókemon-kort.
Vi-kort: Som ovan

Beskrivningar av teamroller/beteenden: 2-sidig, format A4. Består av korta beskrivningar med utrymme för rangordning av valda roller och jämförelse med personlighetstyp.

Förutsätter kunskaper (framför allt om funktionsattityder) och erfarenheter av att arbeta med Jungs typologi.


Margareta2018-07-10

>> Aktuellt

 •  
  Rebus teamrollerbygger på Jungs funktionsattityder och kan lätt kombineras med Rebus Typformulär, MBTI eller JTI ("Hur överensstämmer det du gör med den du är?").
  Margareta2019-02-13
  Läs mer...
   
 •    Ny ägare till Margareta Lycken
  AB  Margareta2019-01-18
  Läs mer...
   
 •  
  Rebus teamroller
  bygger på Jungs funktionsattityder och kan lätt kombineras med Rebus Typformulär, MBTI eller JTI ("Hur överensstämmer det du gör med den du är?").  Margareta2018-07-10
  Läs mer...
   
 •  
  Den 20 – 21 februari 2019 ställer vi ut på Personal & Chef på Kistamässan i monter: F:05.


      
  Margareta2012-10-05
  Läs mer...