Skip Navigation Links

Välkommen till M Lycken AB

Margareta Lycken

Jag skräddarsyr utbildningar för arbetsgrupper och ledningsgrupper utifrån vad dessa behöver uppnå. I processerna använder jag mig av kraftfulla verktyg såsom Rebus Typformulär (ett jungianskt typformulär som har samma grund som  Myers-Briggs Type Indicator® ) och NLP.

Jag ger fördjupningsutbildningar för personer som redan är certifierade att använda något av de olika typinstrument som finns på marknaden ( bl a MBTI, JTI). 

Dessutom har jag översatt och skrivit material med utgångspunkt från just Rebus Typformulär och NLP.

I företaget ingår också ett bokförlag, Summarum.

I slutet av november sålde jag Margareta Lycken AB till Nebu AB. Företaget kommer att behålla sitt nuvarande namn, äger Rebus med kringmaterial samt bokförlaget Summarum.

Själv har jag startat M Lycken AB. Under en övergångsperiod kommer ni att också fortsättningsvis kunna beställa material härifrån och jag ser till att ni får det ni beställt.

Jag kommer att arbeta tillsammans med mitt gamla företag för att ta fram olika material och olika utbildningar.

Rebus teamroller

Jag har ägnat mig åt olika typer av metodutveckling. Aktuellt är REBUS teamroller som har samma utgångspunkt som Rebus Typformulär (egentligen Jungs typologi) och därmed på ett enkelt och slagkraftigt sätt kan kombineras med detta. (Rebus Typformulär visar "vem jag är" medan Rebus Teamroller visar "vad jag gör". Hur detta stämmer  överens är viktigt såväl för den enskilde som för arbetsgruppen! https://rebustype.appspot.com/teamroller


Behandling av personuppgifter: Margareta Lycken är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter, dvs. namn och e-postadress. Vi behandlar dem för att kunna utföra vårt uppdrag till dig, hantera administration, service och support.

Lagringstiden är sex månader. Därefter avidentifieras uppgifterna.

Dina personuppgifter delas inte med annan part.

Du kan ringa mig på 0705-567306 eller kontakta mig på margareta@lycken.se om du har frågor kring detta.


>> Aktuellt

 •  
  Rebus teamrollerbygger på Jungs funktionsattityder och kan lätt kombineras med Rebus Typformulär, MBTI eller JTI ("Hur överensstämmer det du gör med den du är?").
  Margareta2019-02-13
  Läs mer...
   
 •    Ny ägare till Margareta Lycken
  AB  Margareta2019-01-18
  Läs mer...
   
 •  
  Rebus teamroller
  bygger på Jungs funktionsattityder och kan lätt kombineras med Rebus Typformulär, MBTI eller JTI ("Hur överensstämmer det du gör med den du är?").  Margareta2018-07-10
  Läs mer...
   
 •  
  Den 20 – 21 februari 2019 ställer vi ut på Personal & Chef på Kistamässan i monter: F:05.


      
  Margareta2012-10-05
  Läs mer...