Skip Navigation Links

Välkommen till Margareta Lycken AB

Margareta Lycken

Jag skräddarsyr utbildningar för arbetsgrupper och ledningsgrupper utifrån vad dessa behöver uppnå. I processerna använder jag mig av kraftfulla verktyg såsom Rebus Typformulär (ett jungianskt typformulär som har samma grund som  Myers-Briggs Type Indicator® ) och NLP.

Jag ger fördjupningsutbildningar för personer som redan är certifierade att använda något av de olika typinstrument som finns på marknaden (MBTI, JTI). 

Dessutom har jag översatt och skrivit material med utgångspunkt från just Rebus Typformulär och NLP.

I företaget ingår också ett bokförlag, Summarum.

Jag har ägnat mig åt olika typer av metodutveckling. Aktuellt är REBUS teamroller som har samma utgångspunkt som Rebus Typformulär (egentligen Jungs typologi) och därmed på ett enkelt och slagkraftigt sätt kan kombineras med detta. (Rebus Typformulär visar "vem jag är" medan Rebus Teamroller visar "vad jag gör". Hur detta stämmer  överens är viktigt såväl för den enskilde som för arbetsgruppen!>> Aktuellt