Skip Navigation Linksstart > metoder > MBTI

Typologi - ett hjälpmedel för självkännedom och grupputveckling

Trots allt vackert tal om att varje människa är unik, är det förvånansvärt svårt att verkligen inse hur olika vi människor uppfattar världen. Många missförstånd uppstår när vi försöker tolka andras beteenden utifrån "när jag gör så, så innebär det att...".
När vi får kännedom om olikheterna, kan vi lära oss att de är värdefulla - kanske också lära oss att använda oss av dem. Utan den insikten leder olikheterna ofta till missförstånd, i värsta fall motsättningar.
Jag har under många år använt mig av Myers-Briggs Type Indicator, och på senare tid av Rebus Typformulär, personlighetsformulär baserade på C.G. Jungs personlighetsteori. Formuläret används som ett instrument för självkännedom med tillämpningar i olika sammanhang. Sin största spridning har det troligen som ett instrument för att utveckla grupper - som ett sätt att underlätta för olika personlighetstyper att samarbeta.

Rebus Typformulär visar en grundstruktur i personligheten utifrån fyra olika dimensioner:

  • Vart vänder man sig för att få energi: utåt eller inåt?
  • Vilken typ av fakta föredrar man att arbeta med: detaljer eller helheter?
  • På vilka grunder bedömer man fakta: objektivt, opersonligt eller subjektivt, personligt?
  • Vilken är ens föredragna stil: organiserad "ordning och reda" eller spontant "det ordnar sig"?

Vi är inte våra personlighetsprofiler!

Det är viktigt är att komma ihåg, att varje människa är mycket mer komplicerad och nyanserad än vad strukturen visar. Vi använder oss av alla funktioner i högre eller lägre grad. Vissa föredrar vi, de faller sig mer naturliga. De utgör våra starkare sidor. Andra undviker vi kanske - de utgör våra svagare sidor.
Det vi använder vanemässigt utgör stommen i vår personlighetsstruktur. Beteenden och reaktionssätt kan ses som yttringar av sådant som finns "under ytan", dvs värderingar, uppfattningar och neurologiskt betingade tendenser att lägga märke till vissa saker och inte till andra.

Vad Rebus Typformulär kan tillföra en grupp….

När en grupp identifierat styrkorna hos dem som ingår i gruppen, yppar sig många möjligheter:
  • Man kan se till att beslut som fattas blir "heltäckande".
  • Man kan - när det är lämpligt - göra en fördelning av uppgifter utifrån preferenser.
  • Med olika personlighetstyper i gruppen kan man förstå och bättre nå ut till bredare grupper; olika medlemmar i gruppen fungerar som tolk inför olika typer.
  • Genom att förstå hur olika personlighetstyper vill få information, har man plötsligt ett kraftfullt verktyg för kommunikation.

Detta är en beprövad metod som ger många möjligheter.......

Nedan följer beskrivningar av de olika dimensionerna. Försök ta ställning till vad som stämmer in på dig själv! Sannolikt kommer du att känna igenom lite på varje, vilket är helt naturligt eftersom vi använder oss av alla funktioner. I varje motsatspar finns det dock en funktion som faller sig mer naturlig än den andra. (Ibland är detta uppenbart. Ibland är det mer otydligt). Ingen funktion är bättre än någon annan utan varje funktion har sin speciella styrka i sina speciella sammanhang.


>> Aktuellt