Skip Navigation Linksstart > metoder > MBTI > e - i

Extraversion(E) - introversion(I)

 

extraversion - intraversion
illustration av Stellan Sjödén

Skalan extraversion - introversion rör sig om hur vi vänder oss för att få energi. Det finns forskning som visar grundläggande skillnader på neurologisk nivå mellan extraverta och introverta personers förhållningssätt till omvärlden:

En extravert person (E) får energi genom stimulans utifrån, helst genom att prata med andra. Den extraverte distraheras lätt av sådant som händer i omgivningen; är man inbegripen i ett samtal med en utåtriktad, får man finna sig i att motpartens uppmärksamhet samtidigt registrerar vad som händer runt omkring. Det är inte illa ment - bara ett naturligt sätt att vara på.
Om den extraverte är ensam alltför långa stunder, tenderar energinivån att sjunka. Ett telefonsamtal kan ha en omedelbart uppiggande verkan.
Den extraverte känns vanligen igen på sin rörliga mimik och sin tendens att börja prata ungefär samtidigt som han börjar tänka: När man får en idé ramlar den ofta ut ur munnen i osmält form. Det är som om man har ett behov av att höra sig själv formulera tanken för att den ska bli riktigt verklig.
På arbetsplatsen bidrar man till en hög energinivå. Under möten har man en tendens att dominera genom att snabbt kasta sig över ordet. "Den som tiger, samtycker" är ett uttryck som visar den extravertes bristande förståelse för den introvertes sätt att vara.

Den introverte(I) å andra sidan får energi genom att vända sig inåt, dvs dra sig undan. Ofta har man en stark förmåga till koncentration sig genom att man kan skärma av sig från distraherande element. En introvert person kan vara lika intresserad av andra människor som sin extraverte motpart. Utdragna kontakter - framför allt om det är med många personer samtidigt - är dock mer tröttande för den introverte.
Den introverte känns igen på en mer eller mindre uttalad tendens till pokeransikte. Man tenderar att börja prata först när man vet vad man vill säga; man serverar "hela paketet" när det är färdigt i stället för en ström av fragment.
På arbetsplatsen är man ofta den som sitter tyst och tänker medan de extraverta pratar. När man tänkt färdigt, presenterar man i bästa fall det man kommit fram till. Ett vanligt scenario är att de extraverta då redan gått vidare till andra diskussionsämnen. "Den som tiger, tänker" är en devis som stämmer för den introverte.
Orden extravert - introvert (utåtriktad - inåtvänd) används i dagligt tal med lite andra betydelser: Att vara utåtriktad jämställs med att vara socialt kompetent (vad det nu innebär!) medan den introverte anses reserverad och därmed lite beklagansvärd. Att vara introvert är inte detsamma som att vara blyg! Den introverte har samma förutsättningar för social kompetens som den extraverte! Däremot visar sig deras styrkor i sociala sammanhang på olika sätt.
Missförstånd uppstår lätt mellan extraverta och introverta: Utåtriktade personer har ofta ett behov av att läsa av andras ansiktsuttryck under samtal. Om motparten inte rör en min och inte säger något (ett instämmande hummande skulle räcka ), kan den utåtriktade misstänka att motparten är ointresserad, kritisk eller något annat negativt. Detta leder lätt till stress hos den som talar och därmed en tendens att prata än mer… Detta kan, i sin tur, leda till överstimulans för den inåtvände och därmed än mer tystnad. Kommunikationsproblem med andra ord! Medvetenhet om tendenserna gör det möjligt för båda att göra något mer positivt av situationen.
I de här sammanhangen rör det sig inte om svart eller vitt, antingen eller: Var och en av oss vänder oss ibland utåt, ibland inåt. Det avgörande är vad som faller sig mest naturligt under naturliga förhållanden.

E - I i arbetsgrupper

I arbetslag behöver man ta hänsyn till bådas sätt att vara. Viktiga frågor som ska tas upp för diskussion vinner på att skickas ut innan möten. Det gör det möjligt för den introverte att tänka igenom dem innan diskussionen går igång. När frågor kommer upp under mötet - lägg in betänketid innan beslut fattas. Det tjänar alla på.

  • Extraverta personer behöver många gånger disciplinera sig under möten: Är inlägget befogat? Låter du alla komma fram eller lägger du beslag på en alltför stor del av utrymmet? Underskattar du de mer reflekterande? Tystnaden kan betyda att de tänker.
  • Introverta personer behöver inse att motsatsen E lätt underskattar dem: Hävda dig så att du blir mer tydlig; låt mer bestämd när du talar, ta mer plats. När du tänker igenom något, säg det, så att de andra förstår vad du håller på med. Underskattar du de utåtriktade? Att de pratar mycket behöver inte betyda att de är ytliga.

 


>> Aktuellt