Skip Navigation Linksstart > metoder > MBTI > j - p

Bedömning(J-udging) - varseblivning(P-erception)

Här handlar det om hur man vill ha det omkring sig! J, de som har en naturlig fallenhet för ordning och reda, är de som också tycker om att planera och strukturera. Man vet i allmänhet vad man tycker om saker och ting, man har lätt för att fatta beslut. På möten är det J som utropar "Nog med förslag, nu går vi till beslut!" Det oavslutade tenderar att skapa stress hos J, eftersom man gärna vill ha "läget under kontroll".
När man uttalar sig låter man säker och bestämd; man vet hur det är. Man är noga med tider: Man har en uttalad känsla för tidens gång - när något ska vara klart en viss tid, ser man till att det som ska göras planeras och färdigställs i god tid. Styrkan hos dessa personer ligger bland annat i den goda organisationsförmågan och förmågan att snabbt fatta beslut.
Jag känner en person, stark i J, som har en mental kalender i huvudet. Den sträcker sig två månader fram i tiden, varje dag är uppdelad i timmar. Hon har fullständig kontroll - vet precis vad hon har bokat in, var hon har luckor. Det finns dock en begränsning: Hon kan inte flytta om tider som hon redan lagt in!

Motsatsen, de mer spontana P, föredrar att ta saker som de kommer (det ordnar sig!). Man vill ha många möjligheter öppna och kan därför ha svårt att bestämma sig. Man vill ha omväxling - blir glad när något oväntat dyker upp och bryter rutiner. Till skillnad från motsatsen J har man ett mer bekymmersamt förhållande till tid: Man är tidsoptimist och tror att tiden räcker mer än vad den gör. Man lever och förlorar sig i det "eviga nuet"; man har ingen tydlig känsla av tidens gång. Det leder till att man gör saker i sista minuten - det är endast då man får den riktiga energin.
Jag är själv utpräglat P: För mig är tid som ligger längre bort än en vecka endast en teoretisk abstraktion; den är inte verklig. Det betyder att jag inte förmår mig att planera för sådant som ligger längre bort än en vecka. Däremot kan jag tycka om att göra scheman för tänkta aktiviteter, det är som att pussla. Om jag följer mina scheman? Sällan. Ambitionerna brukar finnas där, men annat kommer i vägen.
Styrkan hos P ligger bland annat i en avsevärd flexibilitet: När oväntade saker inträffar, står man inte handfallen utan agerar snabbt och med en avsevärd improvisationsförmåga.

Viktigt är att vara medveten om att om man vill ha det strukturerat omkring sig, så har man sin flexibilitet inom sig.Analogt men tvärtom, har den tillsynes spontana P strukturen inom sig. Båda behöver tillfälle till eftertanke för att ha tillgång till båda sidorna. 

 

Bedömning(Judging) - varseblivning(Perception)
illustration av Stellan Sjödén

J - P i arbetsgrupper

På en arbetsplats gnisslade det mellan den tidsoptimistiske (P) chefen och den mer ordningsamma (J) sekreteraren: Det ålåg chefen att skriva promemorior inför regelbundet återkommande möten. I hans föreställningsvärld var dead-line detsamma som mötesdatum. Han tänkte inte på att sekreteraren behövde tid för att skriva ut och färdigställa det skrivna. Hon var frustrerad över att ständigt hamna i tidsnöd.
Det gick förvånansvärt lätt att lösa problemet: Allt chefen behövde var en dead-line - en dag förr eller senare spelade ingen roll. Sekreteraren sade helt enkelt att "om du vill ha det här utskrivet tills x, så vill jag ha det senast då".

De som föredrar ordning och reda (J) förargar sig gärna över motsatsens "ansvarslösa" stil. I grupparbeten uppstår konflikter, när de spontana P kommer med en mängd olika förslag och sedan skjuter på det som ska göras till sista minuten. De ordningsamma (J) klagar bittert över att de "måste göra allt jobbet" och att P inte är att lita på. De förstår inte att de mer spontana P skulle ha gjort det som skulle göras, men efter en annan tidplan. J har oftast inte nerver nog att vänta. Just i grupparbeten framträder en intressant skillnad: J är inriktad på resultat medan P är mer inriktad på process. Under pressade förhållanden kan P känna sig överkörda av "de stelbenta J:s" behov av kontroll och deras attityd att "veta hur det är".
Det kan vara befogat att påminna om att skillnaderna mellan de ordningsamma J och de mer spontana P, på samma sätt som för övriga preferenser, troligtvis har neurologisk grund. Det är inte okynne som gör att man gör på det ena eller andra sättet. J har en tendens att moralisera över P, medan P tenderar att se ner på J:s (i P:s tycke) fyrkantiga sätt. Medvetenhet om olikheterna är ett utmärkt första steg för att komma ifrån en ömsesidig nedvärdering.
I arbetslag behöver man hitta sätt att utnyttja olikheterna: J:s styrka när det gäller att planera, att arbeta efter regler och procedurer och P:s styrka när det gäller att hålla öppet för olika alternativ, att fungera med flexibilitet när det som planerats bryter samman.


>> Aktuellt