Skip Navigation Linksstart > metoder > NLP

NLP

NeuroLinguistisk Programmering är, som någon sade, ett hemskt namn på en bra metod.....
NLP utvecklades i början av 70-talet av John Grinder och Richard Bandler i S:ta Cruz, Kalifornien. Idag finns många användare över hela världen.
Användningsområden och metoder utvecklas fortlöpande och används som effektiva instrument för utveckling av personer och organisationer.

Neuro - Förändringar sker smidigt när man utgår från hjärnans sätt att fungera. Vi kan lära oss att påverka våra inre tillstånd, vilket i sin tur kan underlätta för oss att nå de resultat vi vill uppnå.

Lingvistisk - innebär bl a att man använder sig av språket på ett medvetet sätt för att uppnå de resultat man vill. Luddigt eller specifikt språk? Båda har sina fördelar, beroende på vad man vill uppnå.

Programmering - handlar sättet på vilket vi har kodat våra erfarenheter och själva förändringsprocessen.

NLP är framför allt ett förhållningssätt:

  • Alla viktiga förändringar börjar med dig själv.
  • Jag och ingen annan tar ansvar för vad jag gör och vad jag säger.
  • Vi har ett medvetet sinne och ett undermedvetet. Det undermedvetna påverkar oss mer än det medvetna.

NLP lär ut metoder att kommunicera med det undermedvetna för att få det att medverka till förändringar.
När det jag säger och gör står i samklang med mina värderingar, övertygelser och min uppfattning om vem jag är - då är jag kongruent. Bara när jag är kongruent är jag effektiv och trovärdig utåt. Detta är viktiga områden att säkra inom individer och i arbetsgrupper/organisationer.

NLP lär ut effektiva metoder för kommunikation. Man lär sig att göra medvetet det man redan gör omedvetet. Det gör att vi får en större grad av kontroll över de resultat vi vill uppnå.

NLP används som ett effektivt sätt att formulera mål.

I individarbete är det möjligt att uppnå bestående resultat på förvånansvärt kort tid. Jag har arbetat med personer med fysiska ( bl a kronisk smärta) och psykiska problem. NLP i kombination med hypnos har gett goda resultat.

Det finns gott om litteratur om NLP, dessvärre ännu inte så mycket på svenska. Brain Books Förlag har översatt flera böcker.
Se länkarna till intressanta sidor om NLP!

Klicka här för att läsa om några av NLPs grundantaganden.

>> Aktuellt