Skip Navigation Linksstart > tjänster > testningar

Om testningar

Jag utför urvalstestningar med beprövade psykologiska tester som komplement till Era egna bedömningar. Människors styrka i olika begåvningsområden går knappast att skatta i intervjuer.... Och det är den, mer än personligheten, som avgör om den Du anställer kommer att klara arbetsuppgifterna!

Så här går det till...............

  • Utifrån kravbeskrivningar och samtal med uppdragsgivaren väljer jag ut test
  • Testningen genomförs - enskilt eller i grupp
  • Jag träffar kandidaterna för intervjuer och delgivningssamtal
  • Återkoppling till uppdragsgivaren.

Fördelar för uppdragsgivaren: Testningen tillför viktiga pusselbitar som inte kan fås på annat sätt. Det betyder att Ni minskar risken för att anställa någon som inte kommer att hålla måttet. Eller annorlunda uttryckt: Ni får en ökad säkerhet i bedömningen.

De som genomgår testerna är överlag positiva. De får ut någonting värdefullt för egen del. Dessutom tenderar de att uppfatta den arbetsgivare som använder sig av begåvningstester i anställningsförfarandet som både generös och seriös.

>> Aktuellt